REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD KLANJEC

DJEČJI VRTIĆ „KESTEN“

KLANJEC

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa:601-02/15-01/37

Ur.br: 2135-01-15-6

Klanjec, 20.10.2015.

               Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.br.10/97., 107/07. i 94/13.), članka 62. Statuta Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec, članka 17. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec i odgovarajućih odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec, nakon provedbenog i okončanog postupka natječaja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec na 18. sjednici održanoj dana 20.10.2015. godine donijelo slijedeću

                                                     O D L U K U

 1. VESNA SIROČIĆ, Zagorska 4, Klanjec, stručna sprema-SSS, prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u Dječji vrtić „Kesten“ Klanjec (dalje u tekstu: Vrtić), na radno mjesto spremačica, na puno radno vrijeme, s danom 02.11.2015.g.
 2. Prije sklapanja Ugovora o radu na neodređeno vrijeme imenovana iz točke 1. ove Odluke dužna je priložiti Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.
 3. Za obavljanje poslova iz točke 1. ove Odluke određuje se probni rad od tri (3) mjeseca.
 4. Probni rad će pratiti ravnateljica Vrtića.
 5. Ugovor o radu o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme i imenovanom iz točke 1. ove Odluke sklopiti će ravnateljica Vrtića.
 6. Ukoliko rad imenovane u Vrtiću u vrijeme trajanja probnog rada bude ocijenjen negativnom ocjenom, odnosno ukoliko ne zadovolji na radu, Ugovor o radu će se otkazati bez ikakvih dodatnih obavještavanja ili obrazloženja.

                                                                                         Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                                   Dragica Milčić

Dostaviti:

 1. DV      „Kesten“, n/p ravnatelja
 2. Vesna      Siročić, Zagorska 4, Klanjec
 3. Kadrovska      evidencija
 4. Prilog      zapisnika
 5. Zbirka      akata
 6. Pismohrana.

              

KESTEN logo 300h

Kontakt informacije

Ovdje možete saznati na koje brojeve i e-mal nas možete kontaktirati...

Radno vrijeme

Ovdje možete pogledati radno vrijeme (ponedjeljak do petak od 6:00 - 16:30) odnosno ritam dnevnih aktivnosti...

Dokumenti

Ovdje možete preuzeti Prijavu za upis djeteta u dječji vrtić ....

O nama

Dječji vrtić „Kesten“ smješten je centralnom dijelu Klanjca, na prekrasnoj lokaciji – u parku  pored kojeg je šetalište i grob autora hrvatske himne Antuna Mihanovića.

Ime je dobio po stablu divljeg kestena koje svoje raskošne grane širi našim gradićem još od 19. stoljeća i do danas je postao njegov svojevrstan zaštitni znak.

Kontaktirajte nas

Dječji vrtić "Kesten"
Augusta Šenoe bb 49290 Klanjec
Tel/fax 049 550 161
Mail: dvkesten@gmail.com
Web: www.djecjivrtickesten.hr
Ravnateljica: Marina Babić, 0998412999
Tajnica: Dragica Petek